Mobil Uygulama Testi

Mobil Uygulama Testi Nedir?

Mobil Uygulama Testi

Mobil uygulama kapsamında test edilecek uygulamaların hangi sunucular ile iletişim halinde oldukları, bu sunuculara hangi verilerin yollandığı hangi verilerin alındığı, veri transferi esnasında kullanılan protokoller incelenerek bu noktalardan kaynaklanan zafiyetler test edilmektedir. Teste dahil olarak yazılım üzerinde bulunan mimarisel hatalar ile birlikte alınan verinin hangi aşamada nasıl işlendiği ve kullanıldığı incelenecektir. Bahsedilen zafiyetler ile birlikte kurgulanabilecek tüm temel saldırı vektörleri ile birlikte dolaylı yollardan oluşturulabilecek yan saldırı vektörleri de teste tabi tutulacaktır.